Období

Vodní tok

Zájmová území

Podkladová mapa

Doplňková vrstva

Mapa vodních toků vybraných chráněných území ČR od roku 1950 do součanosti.

Geoportál MonK