Období

Technická infrastruktura

Zájmová území

Podkladová mapa

Doplňková vrstva

Mapa technické infrastruktury vybraných chráněných území ČR od roku 2004 do součanosti.

Geoportál MonK