Období

Pozemní komunikace

Zájmová území

Podkladová mapa

Doplňková vrstva

Mapa pozemních komunikací vybraných chráněných území ČR od roku 1950 do součanosti.

Geoportál MonK