Období

Orná půda
Travinobylinná vegetace
Zahrada a sad
Vinice a chmelnice
Dřevinná vegetace
Vodní plocha
Zastavěná plocha
Rekreační plocha
Ostatní
Vodní tok
Pozemní komunikace

Zájmová území

Podkladová mapa

Doplňková vrstva

Mapa vybraných chráněných území ČR od roku 1950 do součanosti. Kombinuje data ostatních datových sad.

Geoportál MonK